Семейно и наследствено право ненова

Дата на публикация: 02.10.2021

Електронно издание ISSN Договорен имущественобрачен режим. Отговор на публикация от

Стефанов, Георги. Освен това губят всички права които са придобили от наследодателя следствие на неговата смърт. Отказът от наследство — изисквания за действителност. Различни форми на завещания във Франция. Бележки по чл. Кооперативно жилищно строителство и проблеми при наследяването.

Възможността за отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника в римското и в българското гражданско право. Продажба на наследство - характеристика и неизяснени въпроси. Функции на европейското удостоверение за наследници. Наследствена трансмисия при непълно осиновяване. Библиография на български публикации по несъстоятелност в периода след г. Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства!

Голева, Поля. Върху наследяването на налични акции и на членствено правоотношение. Натов, Николай.

Лекции по:

Нова ред. Упражняване на правата по чл. Завещателни разпореждания под срок. Илиев, Р. Осиновените имат право на запазена част от наследството.

  • Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът? Моля напишете Вашия коментар!
  • За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследствените дългове. Продажба на наследство, в което има съсобствен имот.

Утвърждаване на принципа за равенство на наследниците по закон от двата пола в съвременното ни наследствено право. Делба без участие на сънаследник. Освен ако важни причини не налагат това. Болестта като пречка за брак. Измененията в Закона за наследството от г.

Право лекции

Меворах, Нисим. По въпроса за процесуалната легитимация при наследени акции. Сотиров, Владимир. Наследствена трансмисия.

Срокът за приемане на наследство. Например личните отношения между съпрузите длъжни ли са да се обичат съпрузите, личните отношения между съпрузите и децата. Завет на владение. Стълкновителни норми по наследственото право на НР България. Завещателна дееспособност. Българско наследствено право: Нова редакция.

Таджер, Витали. Някои практически проблеми при описа и оценката на открито наследство. За датата на саморъчното завещание. Упражняване на правата по чл. Форма на завещание в международното частно право. Моля напишете Вашето име тук. Русе,

Ставру, Иван, Васил Петров. Причини и ред за унищожаване на брака. Българско наследствено право. Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях чрез завещания.

Развитие на семейното тесто за пици и мекици в хладилник. Password recovery. Палазов. Кадуциране на актове на разпореждане на сънаследник с отделен предмет от наследството преди делбата чл.

За наследяването на налични ценни книги. Продажба на наследство — характеристика и неизяснени въпроси. Трябва да различаваме семейството от понятието домакинство.

Развитие на семейното право. Отговор на публикация от Ролята на нотариуса при съставянето и обявяването на завещанието.

Свързани публикации:

Дискусия: коментари 1

  1. Лалко:

    Наследяване по право на заместване. Климент Охридски.

    Отговор

Добавете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *